TRUST CENTER

Pravila nagradnog kviza “Productive Job Fair Kviz”

Članak 1. Priređivač

Priređivač kviza je The Productive Company d.o.o (dalje u tekstu: Priređivač) sa sjedištem u Rijeci, Labinska 4, OIB: 25790097371.

Članak 2. Trajanje

Kviz se provodi od 17. do 18.5.2023. (uključivo) na sajmu poslova “Job Fair” u Zagrebu.

Članak 3. Svrha

Nagradni kviz priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Sudjelovanje

U nagradnom kvizu mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradnog kviza predaju odgovore na sva postavljena pitanja unutar računalne aplikacije na web adresi: https://bit.ly/jobfairquiz

Svakoj osobi je dozvoljeno jedno sudjelovanje u nagradnom kvizu, pri čemu se kao sredstvo identifikacije koristi kombinacija broja mobitela i email adrese osobe koja sudjeluje u nagradnom kvizu.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom kvizu sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U nagradnom kvizu ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke The Productive Company d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom kvizu prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 5. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od dvije glavne nagrade (metalna boca za vodu, laptop sleeve, kapa, šalica, jastuk na napuhavanje za plažu, otvarač za boce, naljepnice i platnena torba), dvije nagrade za drugo mjesto (kapa, šalica, jastuk na napuhavanje za plažu, otvarač za boce, naljepnice i platnena torba) te dvije nagrade za treće mjesto (šalica, jastuk na napuhavanje za plažu, otvarač za boce, naljepnice i platnena torba).

Nagrade su raspoređene u periodu u kojem se održava nagradni kviz, jedna glavna nagrada i dvije utješne nagrade biti će dodijeljene dobitnicima 17. i 18. svibnja 2023.

Članak 6. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Objava dobitnika glavnih nagrada održat će se javno, 17. svibnja 2023. u 15:00 sati te 18. svibnja 2023. u 13:00 sati na štandu na štandu Priređivača u okviru Job Fair konferencije.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu u jednom danu.

Nagrade će biti dodijeljene najkreativnijim odgovorima koji su odabrani od strane komisije sastavljene od predstavnika organizatora nagradne igre. Odluka komisije je konačna.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnom kvizu sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se sudionikova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Članak 7. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradnog kviza prema dobitniku.

Dobitnici nagrada moraju preuzeti nagradu na licu mjesta, uz predočenje identifikacijske isprave.

U slučaju da dobitnik nije u mogućnosti preuzeti nagradu u određenom roku, nagrada se smatra nevažećom i bit će dodijeljena sljedećem najboljem kreativnom odgovoru na isti način kao i prvobitni dobitnik.

Članak 8. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog kviza ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradni kviz može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog kviza biti obaviješteni putem emaila. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu. Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 9. Objava Pravila

Pravila nagradnog kviza bit će objavljena na mrežnoj stranici www.productive.io prije početka nagradnog kviza.

Članak 10. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem web forme, prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog kviza i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost Pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem roku ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika, odnosno, ukoliko je potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog kviza nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Automate Your Agency’s
Workflow

Switch from multiple tools and spreadsheets
to one scalable agency management system.